خانه / درباره ما

درباره ما

درباره شبکه تلویزیونی اصلاح

هوالله تعالی إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ ﴿هود: ٨٨﴾ شبکه تلویزیونی اصلاح پاسدار ارزشهای اصیل دینی و میهنی! مقدمه :      راه های متفاوتی برای پاسداری از حریم حرمتهای دینی و ملی یک ملت وجود دارد و شاید با جرئت بتوان ادعا نمود که امروزه بیشترین موثریت در دفاع از ارزشهای …

دیدن بیشتر

درباره شبکه تلویزویونی اصلاح

هوالله تعالي إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿هود: ٨٨﴾ شبکة تلویزیونی اصلاح پاسدار ارزشهای اصیل دینی و میهنی! مقدمه : راه های متفاوتی برای پاسداری از حریم حرمتهای دینی و ملی یک ملت وجود دارد و شاید با جرئت بتوان ادعا نمود که امروزه بیشترین موثریت در دفاع از ارزشهای یک …

دیدن بیشتر