خانه / حافظان وحی

حافظان وحی

حافظان وحی

نام برنامه: حافظان وحی زمان پخش: پنجشنبه ۶:۳۰  شب تکرار اول : جمعه ۱۱:۰۰ قبل از ظهر تکرار دوم: شنبه  ۲:۳۰ بعد از ظهر  مجری/کارشناس: وحید کاظمی حافظان وحی برنامه ایست در راستای معرفی آنانی که قلب های شان با عطر وحی الهی معطر شده است.

دیدن بیشتر