• اسوه

  بازتاب رسالت واقعی زن مسلمان …

 • برنامه‌های جدید شبکه اصلاح در سال ۱۳۹۵

  سال جدید با شبکه اصلاح برنامه‌های دینی و آموزنده، سریالهای جدید و ….. ۱- عمر سازنده تمدن ۲- اسوه ۳- چشمان آبی زهرا ۴- …   …

 • اعجاز علمی قرآن‌کریم

  نام برنامه: اعجاز علمی قرآن‌کریم زمان پخش: دوشنبه ۷:۳۰ شب تکرار اول : سه‌شنبه ۱۱:۳۰ قبل از ظهر تکرار دوم: چهارشنبه  ۵:۱۵ بعد از ظهر  مجری/کارشناس: استاد عبدالرووف مخلص …

 • پیام رحمت

  نام برنامه: پیام رحمت زمان پخش: یکشنبه ۸:۳۰  شب تکرار اول : دوشنبه۱۲:۳۰قبل از ظهر تکرار دوم: سه‌شنبه ۲:۰۰ بعد از ظهر  شماره تماس: ۰۷۸۹۰۶۷۱۹۸ مجری/کارشناس: استاد ضیا احمد فاضلی …

 • حافظان وحی

  نام برنامه: حافظان وحی زمان پخش: پنجشنبه ۶:۳۰  شب تکرار اول : جمعه ۱۱:۰۰ قبل از ظهر تکرار دوم: شنبه  ۲:۳۰ بعد از ظهر  مجری/کارشناس: وحید کاظمی حافظان وحی برنامه ایست در راستای معرفی آنانی که قلب های ش…

 • معرفی برنامه ی چشم انداز ۷

  نام برنامه: چشم انداز ۷ زمان پخش: جمعه ۸:۰۰ شب تکرار اول : شنبه ۱۱:۳۰قبل از ظهر تکرار دوم: یکشنبه ۱۲:۰۰ قبل از ظهر شماره تماس: ۰۷۷۲۸۵۶۱۲۰ مجری/کارشناس: شهیر احمد احمدیار …